Przypominamy felieton, zamieszczony w 41 numerze „Grota”, z listopada 2000 r.