27 stycznia w restauracji „Herbowa” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Handlu. Uczestniczyli w nim członkowie Rady Nadzorczej, Spółdzielni, emeryci, renciści, pracownicy oraz  zarząd.

Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Sidorowicz. Wskazał na docenienie wysiłku pracowników handlu, wkładu w zaopatrzenie ludności oraz ustanowieniu święta.

Prezes Zarządu „Społem” PSS, Sławomir Andrzejewski wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Od lewej:Jan Szewczyk – wiceprezes zarządu, Mieczysław Bukowski – naczelnik miasta, dr Stanisław Jarmuł – przew. MRN, Stanisław Gdala – I sekretarz KMG w Radzyniu oraz prezes zarządu
Emeryci i renciści, członkowie spółdzielni

 Odznaczenia

Edmund Krasucki – Srebrny Krzyż Zasługi
Maria Krzemińska, Eugenia Kubaczyńska, Zdzisław Wojtowicz – Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego

Zasłużony pracownik handlu i usług – Krystyna Grądek, Eugenia Siłuszyk

Wzorowy sprzedawca III stopnia
Halina Nowak, Irena Kułak, Elżbieta Gruchoła, Urszula Szczepaniuk, Kazimiera Juszczuk

Wzorowy sprzedawca II stopnia
Alfreda Kozak, Maria Rosa, Barbara Śledź, Edmund Krasucki

Wzorowy sprzedawca I stopnia
Maria Oleszek, Jadwiga Łyszczyk, Maria Gołoś

W części artystycznej wystąpił chór ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radzyniu pod kierunkiem ob. Świder

11 maja odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli „Społem” PSS pod hasłem „Przyszłość Społem w jedności działania”.
Przewodniczył mu przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Sidorowicz. W zgromadzeniu uczestniczyli także Władysław Szewczuk – pełnomocnik centrali „Społem” w Warszawie, prezes „Społem” PSS w Białej Podlaskiej, sekretarz KMG Eugeniusz Kauczuk, naczelnik miasta Marian Bukowski.
Sprawozdanie z działalności spółdzielni za 1983 r. złożył prezes Zarządu, Sławomir Andrzejewski.

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: Marek Lendzion, Edmund Krasucki, Irena Jurgielewicz, Janina Chylińska.

Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Janina Krzemińska, Maria Skrzymowska, Antoni Suszek oraz Konstancja Trząska Górka.

Według oceny pełnomocnika Centrali, Wladysława Szewczuka spółdzielnia prowadziła działalność zgodną ze statutem.

Jedną z uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli było zbycie nieruchomości na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Zgromadzenia Przedstawicieli zapewnił, że Spółdzielnia włączy się w budowę ośrodka rekreacyjnego.

11 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła się w sali „Kawiarnia” zabawa z poczęstunkiem dla dzieci pracowników i członków. O stronę muzyczną zadbał p. Buczyński z Domu Kultury. Ok. 80 dzieci wzięły udział w loterii – wszystkie losy były wygrane.
Animatorkami zabaw były członkinie komórki społeczno-samorządowej – pp. Kubaczyńska i Zając.
W spotkaniu uczestniczył również prezes Zarządu, Sławomir Andrzejewski z wówczas 2-letnią córką Agnieszką.

3 lipca w sali „Kawiarnia” z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie spółdzielni, emeryci, renciści, pracownicy.

Spotkanie przy pączkach i herbacie prowadził zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zdzisław Wojtowicz i członek RN, Jan Krzemiński. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Zarządu, Sławomir Andrzejewski.

Spotkanie spółdzielców

5 lipca w Domu Kultury odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli 14 spółdzielni z miasta. Spotkanie prowadził I sekretarz KMG PZPR Stanisław Gdala. Z PSS-u wzięli udział Stanisław Sidorowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej, Antoni Suszek – sekretarz POP oraz Ryszard Łukaszewicz – przewodniczący Zarządu Związków Zawodowych oraz członkowie zarządu – Sł. Andrzejewski i Jan Szewczyk.
Uczestnicy spotkania postanowili powołać międzyspółdzielczą Komisję Współpracy oraz zorganizować w 1985 r. festyn dla mieszkańców miasta na stadionie.

5 października 1984 Spółdzielnia przekazała plac Radzyńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu na budowę piekarni. Przedstawicielem RPB był dyrektor M. Tracz, ze spółdzielni – prezes Sławomir Andrzejewski, kierownik BRK – Antoni Suszek oraz W. Welk.

28 listopada 1984 r. Radzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę piekarni przy ul. Budowlanych.

Rada Nadzorcza „Społem” PSS wybrana 6 maja 1983.
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Sidorowicz
Zdzisław Wojtowicz – zastępca przewodniczącego
Teresa Zając – sekretarka
Członkowie: Konstancja Górka-Trząska, Maria Kojtych, Irena Jurgielewicz, Maria Skrzymowska, Maria Grabczan, Jan Krzemiński, Tadeusz Kowalski, Eugenia Kubaczyńska, Wacław Gadamski, Zdzisław Chomicz, Antoni Suszek, Ryszard Łukaszewicz, Edmund Krasucki.

Zarząd Społem:
Jadwiga Pachocka – V-prezes zarządu ds. ekonomicznych
Sławomir Andrzejewski – prezes zarządu
Jan Szewczyk – V-prezes zarządu ds. handlu i gastronomii
Kazimierz Gorzel – radca prawny spółdzielni

W dniach 15 listopada – 11 grudnia 1984 odbył się kurs garmażeryjny, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Radzynia. Instruktorem był Ryszard Łukaszewicz, kierownik restauracji „Polonia”.

11 grudnia 1984 r. odbył się pokaz fryzjerski w ośrodku „Praktyczna Pani”

Uczniowie SP2, instruktor Małgorzata Kaliszuk