________________________________________________________________________________________________

 
Wiara i ro­zum są jak dwa skrzydła,

na których duch ludzki uno­si się ku kon­tem­plac­ji prawdy.  

Jan Paweł II

 

________________________________________________________________________________________________