________________________________________________________________________________________________

Słaby wątpi przed decyzją, silny po niej.    

Karl Kraus

________________________________________________________________________________________________