Minął właśnie miesiąc operacji pk. „Silne Wsparcie” prowadzonej w przygranicznym pasie objętym stanem wyjątkowym województwa lubelskiego. Żołnierze Lubelskiej Brygady OT realizują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, w dniu 3 września 2021 r. żołnierze WOT weszli do działań na terenach objętych stanem wyjątkowym w pasie przygranicznym z Białorusią. Zadania te realizują w ramach operacji pk. „Silne Wsparcie”, której głównym celem jest wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Zadania te koncentrują się na wspieraniu mieszkańców, władz samorządowych oraz współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. Żołnierze 2 LBOT prowadzą zadania w kilku obszarach:

 Zespoły Oceny Wsparcia

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT w ramach Zespołów Oceny Wsparcia, codziennie monitorują sytuacje w 68 miejscowościach objętych stanem wyjątkowym. Spotykają się z władzami samorządowymi, sołtysami oraz mieszkańcami terenów przygranicznych, udzielają pomocy osobom starszym, oceniają zakres ewentualnego wsparcia.

 Patrole piesze

Codziennie, żołnierze 2 LBOT u boku Straży Granicznej, zarówno w dzień jak i w nocy patrolują przygraniczne tereny. Żołnierze wyposażeni są w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny do obserwacji nocnych. Efektem patroli jest odnajdywanie zagubionych imigrantów, udzielanie im bezpośredniego wsparcia, dostarczanie żywności i wody oraz zabezpieczenie do czasu przekazania funkcjonariuszom Straży Granicznej. W skład patroli wchodzą żołnierze przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy, wyposażeni w plecaki medyczne zawierające, m.in. folie oraz koce termiczne przeciwdziałające skutkom wychłodzenia organizmu.

 Patrole wodne

Współpraca z Nadburzańskim oddziałem Straży Granicznej obejmuje również wspólne patrole wodne na rzece Bug. W tym celu żołnierze 2 LBOT wykorzystują swój sprzęt specjalistyczny, m.in. płaskodenne łodzie saperskie. Zadanie to realizują specjalnie wytypowani żołnierze OT po kursach sterniczych.

Patrole z powietrza

Bardzo intensywnie wykorzystywane są bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye. Grupa Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT, która wykorzystuje bezzałogowce zapewnia prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy z wykorzystaniem kamer dziennych oraz termowizyjnych. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granice. Pozyskane w ten sposób informacje są przekazywane do Straży Granicznej.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają mieszkańców i samorząd lokalny również w takich obszarach, jak transport, czy doświetlenie terenu za pomocą masztu oświetleniowego. Uruchomili również specjalną infolinię oraz szkolą z zakresu cyberbezpieczeństwa. W ostatnich dniach do operacji „Silne Wsparcie” włączone zostały Grupy Ratowniczo – Poszukiwawcze (GRP K-9) z psami. Ich zdaniem jest dotarcie do imigrantów potrzebujących pomocy, narażonych na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia.