Myjcie mówiła mama.
Bo będzie płacz i zgrzytanie.
A ja właśnie płacz żony pamiętam,
gdy wyrywano mi pierwszego.
Nie rozumiałem tego ni.
Aż tak kurczowo nie trzymałem się.
Ostrzyłem sobie. Szczerzyłem.
Mówiłem przez. Cedziłem.
Tata, że noszę koszulę w.
Dziecko, że nosi aparat na.
Babcia zakładała.
Dziadek zdejmował.
Oko za oka i…
Bo będzie
płacz.

ekfraza do obrazu Pauliny Krajewskiej