________________________________________________________________________________________________

 

 Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi

według ich własnego uznania. 

    Bolesław Prus

________________________________________________________________________________________________