________________________________________________________________________________________________

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego,

że wie­rzy w nie więcej osób.   

 Oscar Wilde

________________________________________________________________________________________________