Nie ma człowieka,

który byłby równie uczci­wy w każdej sytuacji.     

George Bernard Shaw