_______________________________________________________________________________________________

Pamiętnik: ta część naszego życia,

którą możemy opowiedzieć

nie rumieniąc się.

Czesław Miłosz „Rodzinna Europa”

________________________________________________________________________________________________