szybują nad nami

skrzydła trzepocą nad polami

znacząc swą pomoc

dla wołających

delikatnie

dotykają twego ramienia

szukają dotyku

gdzieś zapisany jest

wyjątek tego spotkania

rymy układają się w całość

w tej krainie

wieczności

wiem już

że one są w poezji

i w Lanckoronie

taki indywidualny świat

zatrzymania się

nad materią

bytowania