________________________________________________________________________________________________

Są trzy stadia bycia mężczyzny:

kiedy wierzy w Świętego Mikołaja,

kiedy nie wierzy w Świętego Mikołaja

oraz kiedy jest Świętym Mikołajem

Bob Phillips

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________