W zaszczytnym gronie, 20 uczniów z całej Polski zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego LXIV Olimpiady Astronomicznej, znalazł się Wojciech Kukiełka – uczeń klasy drugiej liceum czteroletniego o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym z radzyńskiegoI LO. Nauczycielem – Mistrzem Wojciecha jest Pan prof. Leszek Szalast.

Olimpiada Astronomiczna jest olimpiadą interdyscyplinarną łączącą i rozszerzającą treści podstaw programowych z fizyki oraz geografii w zakresie elementów astronomii. Organizatorem Olimpiady Astronomicznej jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Olimpiada Astronomiczna jest finansowana z dotacji MEN. Celem Olimpiady Astronomicznej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów startujących w olimpiadzie w taki sposób, by sprzyjało ono wykrywaniu i rozwojowi uzdolnień i zainteresowań astronomicznych, pobudzało twórcze myślenie oraz kształtowało umiejętność samodzielnej pracy ucznia i przyczyniało się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższych.

Pandemia była przyczyną zmian w harmonogramie LXIV Olimpiady Astronomicznej. Dopiero trzeci termin zawodów II stopnia okazał się skuteczny. 19 marca 2021 roku przeprowadzono półfinały olimpiady, w których uczestniczyło 65 uczniów spośród 66 zakwalifikowanych do tych zawodów.

Eliminacje zlokalizowane były w sześciu Liceach Ogólnokształcących: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie; Uniwersyteckim LO w Toruniu; XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie; XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie; I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Wojciech rozwiązywał zadania i walczył o awans do finału w renomowanym XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie a współzawodniczył z uczniami z największych miast w Polsce.

Wojtkowi i   Leszkowi Szalastowi – serdecznie gratulujemy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w etapie centralnym.