Osoby:

  • Adela ze Stefaniaków Mroczek – babcia.
  • Marian Mroczek –  dziadek.
  • Kazimiera Mroczek – mama.
  • Jan Mroczek – wujek.

Miejsce: Stasinów.

Własność: Dariusz Magier