_______________________________________________________________________________________________

Jeśli miłość jest odpowiedzią,

musisz przeformułować pytanie

Lily Tolin

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________