87 nowych ochotników z Lubelszczyzny wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej, zasilając tym samym szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po przysiędze 15 bardziej doświadczonych i starszych stażem żołnierzy OT odebrało promocje na stopień kaprala w ramach kursu „SONDA”.

Ta podwójna uroczystość lubelskich Terytorialsów miała miejsce w niedzielę, 27 września br. na placu apelowym na kompleksie wojskowym na Majdanku w Lublinie. Wydarzenie to uświetniło, obchodzone tego dnia święto Wojsk Obrony Terytorialnej.

27.09.2020 – Lublin. TSW 2LBOT . Przysięga żołnierzy połączona z wręczeniem odznaczeń i promocji na stopień kaprala. Fot. DWOT

Była to pierwsza przysięga Terytorialsów zorganizowana na Majdanku w Lublinie, już oficjalnie, w nowej siedzibie Lubelskiej Brygady OT. W związku z pandemią uroczystość odbyła się w warunkach wzmożonego bezpieczeństwa sanitarnego, z ograniczoną liczbą gości.

Blisko 68% zaprzysiężonych ochotników to osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat. Wśród wypowiadających słowa roty przysięgi wojskowej było 28 kobiet.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do żołnierzy nawiązał do święta WOT. W liście napisał: Dzień Waszej przysięgi jest w dwójnasób szczególny ze względu na przypadające Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość związana z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego przypomina o tożsamości i tradycjach Armii Krajowej dziedziczonych oraz pielęgnowanych przez żołnierzy piątego rodzaju Sił Zbrojnych. Dla Was szczególne znaczenia ma mjr Hieronim Dekutowwski ps. „Zapora”. Zapisał się on chlubnie na kratach historii Lubelszczyzny, stawiając opór zarówno wojskowym niemieckim, jak i komunistycznym siłom bezpieczeństwa.

W drugiej części uroczystości Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz wręczył promocje na stopień kaprala 15 żołnierzom OT, którzy ukończyli kolejną edycję kursu dla młodszych podoficerów WOT pk. „SONDA”. Celem tego kursu jest zagospodarowanie dużego potencjału, jaki drzemie w żołnierzach OT oraz odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej Wojsk Obrony Terytorialnej.

Prymus kursu, kapral Edyta Masternak z 21 batalionu lekkiej piechoty z Lublina, na co dzień doktor nauk społecznych i pracownik jednej z lubelskich uczelni, tuż po uroczystości powiedziała: Mój udział w kursie jest przejawem mojej żołnierskiej konsekwencji. Nieco ponad dwa lata temu złożyłam tutaj, właśnie w Lublinie przysięgę żołnierską. Dziś, mogę powiedzieć, że mam za sobą dwa lata intensywnej pracy nad sobą, zmagania się z własnymi ograniczeniami i zaskakującą rzeczywistością. Niejednokrotnie bywało tak, że wojsko zdominowało inne dziedziny mojego życia i to jemu decydowałam się podporządkowywać dotychczasowe priorytety.

Obecnie w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ok. 3300 żołnierzy.