W radzyńskich szkołach prowadzonych przez miasto nauka będzie się odbywała stacjonarnie – w klasach szkolnych. Przygotowane do tego zostały pomieszczenia, które są odnowione, wyczyszczone, zdezynfekowane. Szkoły zostały zaopatrzone we wszelkie możliwe środki ochrony osobistej i dezynfekujące.

Placówki są wyposażone w parownice służące do czyszczenia dywanów i wykładzin. Zostaną zakupione ozonatory do dezynfekcji powietrza. W  Urzędzie Miasta 13 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w szczególnych warunkach zagrożenia epidemicznego.

W radzyńskich szkołach prowadzonych przez miasto nauka będzie się odbywała stacjonarnie – w klasach szkolnych. Przygotowane do tego zostały pomieszczenia, które są odnowione, wyczyszczone, zdezynfekowane. Szkoły zostały zaopatrzone we wszelkie możliwe środki ochrony osobistej i dezynfekujące. Placówki są wyposażone w parownice służące do czyszczenia dywanów i wykładzin. Zostaną zakupione ozonatory do dezynfekcji powietrza.

Personel placówek oświatowych (zarówno nauczyciele jaki i personel pomocniczy) jest przygotowany do skrupulatnego przestrzegania obowiązujących w tym szczególnym okresie zasad bezpieczeństwa i higieny.
Oprócz klas będą dezynfekowane szatnie, korytarze, hole, wejścia do szkół – miejsca, gdzie przewija się wiele osób. Dezynfekcja będzie tam prowadzona ozonatorami.

Ozonatory, różne godziny zajęć

Burmistrz zapowiada zakup ozonatorów dezynfekujących powietrze, co zapewni maksimum bezpieczeństwa osobom przebywającym w szkole.

Inną formą zwiększenia bezpieczeństwa będzie szczególny tryb przychodzenia do szkoły, o różnych godzinach, tak by nie było zbytniego tłoku przy wejściach i w szatniach.

Zapewnieniu bezpieczeństwa na pewno pomoże doświadczenie, jakie wszyscy – także nauczyciele – zdobyli w ostatnich miesiącach.
Wprowadzony zostanie dodatkowy rygor – w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusów, ograniczony zostanie swobodny dostęp do pomieszczeń szkolnych dla osób z zewnątrz (także rodziców), wejścia będą monitorowane.

Gotowi także na tryb zdalny

Jednakże należy liczyć się z tym, że może pojawić się zagrożenie. Wówczas szkoły przejdą na tryb zdalnego nauczania. Nauczyciele będą prowadzić lekcje ze swoich pracowni za pośrednictwem środków łączności elektronicznej. Dzięki temu – zachowując bezpieczeństwo – będą mogli korzystać z wyposażenia, jakie mają w pracowniach.

Także przedszkola są dobrze przygotowane do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych, dodatkowo zostaną również wyposażone w ozonatory.
Pomogą również doświadczenia nabyte w ciągu miesięcy trwania epidemii, wiedza o tym, jak się zachowywać, by nie narażać siebie i innych na zagrożenia.
Podczas spotkania podkreślano konieczność zachowania przezorności i zdrowego rozsądku.