________________________________________________________________________________________________

W naszych czasach wszyscy chcą żyć.

Lekarz i pacjent patrzą jeden na drugiego z jednakową nadzieją

Michał Żwaniecki

 

/Alosza Awdiejew, Pigułki rozweselające/

________________________________________________________________________________________________