________________________________________________________________________________________________

Jak długo jeszcze można siedzieć

i wyprawiać sobie uczty z myśli,

tak długo wszystko dobrze!

Selma Lagerlöf

________________________________________________________________________________________________