Zracjonalizowanie pracy szkół miejskich w roku szkolnym 2020/2021 ma wynikać ze spodziewanego w drugiej połowie bieżącego roku znacznego spadku dochodów miasta, pozyskiwanych z podatków od osób prawnych i fizycznych, wynikający ze skutków gospodarczych pandemii.

Zmniejszona zostaje liczba klas w rocznikach, w których liczyły one po kilkunastu (16-18) uczniów, a obecne klasy I i II o profilu sportowym w Szkole Podstawowej nr 2 zostają przekwalifikowane na ogólnodostępne. W efekcie w przyszłym roku szkolnym zmniejszona zostanie o jeden oddział liczba klas II w Szkole Podstawowej nr 2 oraz po jednym oddziale klas II i VI w Szkole Podstawowej nr 1.

Przekwalifikowanie klas pływackich da oszczędność ok. 139 000, 00 zł, a racjonalizacja liczby oddziałów – ok. 340 000, 00 zł w skali roku – wynika z szacunków magistratu.

Zmiany od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim:
Klasy II – będą 2 oddziały liczące:
II a – 26 uczniów i II b – 26 uczniów

Klasy powstaną z obecnych klas I (+1 dodatkowy uczeń):
I a – 17 uczniów, kl. I b – 18 uczniów, I c 16 – uczniów

Klasy VI – będą 3 oddziały:

VI a – 24 uczniów, VI b – 24 uczniów, VI c – 23 uczniów

Powstaną z obecnych klas V:
V a – 16 uczniów, V b – 16 uczniów, V c – 18 uczniów, V d – 21 uczniów

Zmiany od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2:

Klasy II – będzie 5 oddziałów

II a – 21 uczniów , II b – 21 uczniów, II c – 20 uczniów – ul. Chmielowskiego
II d – 26 uczniów, II e – 26 uczniów – ul. Sitkowskiego

Powstaną z obecnych klas I:
I as – 21 uczniów, kl. I b – 21 uczniów, I c – 20 uczniów – ul. Chmielowskiego
I d – 17 uczniów, I e – 18 uczniów, I e – 18 uczniów – ul. Sitkowskiego