Wójt Gminy Ulan-Majorat zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników Urzędu Gminy i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ulan-Majorat”.

Warsztaty online odbędą się za pomocą internetowego kanału na YouTube i Facebook, na którym znajdą się materiały dotyczące opracowanego Planu Elektromobilności:

Warsztat 1. – dn. 13.05.2020r. w godz. 10:00 do 13:00
1 spotkanie dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Ukaże się o godzinie 10.00 w dn. 13.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący elektromobilności

Godzina 11.00 w dn. 13.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący Strategii Elektromobilności w Gminie Ulan-Majorat.

Godzina 12.00 w dn. 13.05.2020 r. – transmisja na żywo dyskusja na portalu Facebook

na stronie pod materiałem (za pomocą komentarzy lub bezpośrednio na maila widomski@widomski.org).

INSTRUKCJA: Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy kliknąć wejść na stronę YOUTUBE – 

https://www.youtube.com/channel/UCk7E28ntoakkJW8NjTHtwFw/featured.
Natomiast transmisja online wraz z dyskusją odbędzie się na Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności. Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook 
dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie.

Warsztat 2. – dn. 14.05 2020 r. – w godz. 10:00 do 13:00.
Spotkanie dla władz lokalnych, urzędników Urzędu i jednostek podległych, interesariuszy zewnętrznych.
Ukaże się o godzinie 10.00 w dn. 14.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący elektromobilności

Godzina 11.00 w dn. 14.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący Strategii Elektromobilności w Gminie Ulan-Majorat.

Godzina 12.00 w dn. 14.05.2020 r. – transmisja na żywo dyskusja na portalu Facebook 

na stronie pod materiałem (za pomocą komentarzy lub bezpośrednio na maila widomski@widomski.org).

INSTRUKCJA: Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy wejść na stronę YOUTUBE –

 https://www.youtube.com/channel/UCk7E28ntoakkJW8NjTHtwFw/featured.
Natomiast transmisja online wraz z dyskusją odbędzie się na Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności. Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook 
dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie.

Warsztat 3. – dn. 25.05.2020r. w godz. 10:00 do 13:00
2 spotkanie dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Ukaże się o godzinie 10.00 w dn. 25.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący elektromobilności

Godzina 11.00 w dn. 25.05.2020 r. – materiał o długości 1 h dotyczący Strategii Elektromobilności w Gminie Ulan-Majorat.

Godzina 12.00 w dn. 25.05.2020 r. – transmisja na żywo dyskusja na portalu Facebook 

na stronie pod materiałem (za pomocą komentarzy lub bezpośrednio na maila widomski@widomski.org).

INSTRUKCJA: Aby wejść na materiały dotyczące warsztatów należy wejść na stronę YOUTUBE –

 https://www.youtube.com/channel/UCk7E28ntoakkJW8NjTHtwFw/featured.
Natomiast transmisja online wraz z dyskusją odbędzie się na Facebook – strona Warsztaty online Strategia Elektromobilności. Aby wejść na transmisję na żywo należy za pomocą portalu Facebook 
dołączyć do wydarzenia na żywo o określonej dacie i godzinie.