________________________________________________________________________________________________

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem.

Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.

Marek Aureliusz

________________________________________________________________________________________________