________________________________________________________________________________________________

Najlepszą bronią przeciwko głupcom jest obojętność, milczenie.

Nic w równym stopniu nie zniechęca i nie poniża.

Trudno jednak nie ulec pokusie, aby głupca nazwać głupcem.

Oriana Fallaci

________________________________________________________________________________________________