W niedzielę, 1 marca o godz. 12.00 z dziedzińca Pałacu Potockich wystartuje Bieg „Tropem Wilczym”.

REGULAMIN „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

POD HONOROWYM PATRONATEM
STAROSTY RADZYŃSKIEGO SZCZEPANA NIEBRZEGOWSKIEGO
BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI JERZEGO RĘBKA
WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI WIESŁAWA MAZURKA

1. ORGANIZATOR:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim

2. CEL IMPREZY:
– oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP- tzw. Żołnierzom Wyklętym.
– Poszerzenie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.
– Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

3. . ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do biegu w dniu 01.03. 2020 r. w biurze zawodów w godzinach 10.00-11:30.

4. NAGRODY INDYWIDUALNE:
 Puchary za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii
 Dyplomy za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii
 Upominki za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii

5. PROGRAM ZAWODÓW:

11:45 – Otwarcie zawodów
12:00 – Start biegu
ok. 13:00 dekoracja najlepszych zawodników

6. TRASA BIEGU
Trasa biegu wynosi 1963 m.
 START: dziedziniec Pałacu Potockich
Przebieg trasy: ul. Zamkowa, ul. Parkowa, ul. Krysińskiego, okolice Zalewu, ścieżka rowerowa Bulwar nad Białką, grobla Paradna
 META: dziedziniec Pałacu Potockich

7. KATEGORIE:
 Open mężczyźni
 Open kobiety
 Nordic Walking

8. SPRAWY RÓŻNE:
 zawodnicy startują z karteczkami: nazwisko i imię
 jednostki delegujące ubezpieczają startujących na własny koszt;
 zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia;
 uczestnicy biegów zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonej trasie;
 dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia biegu Organizator będzie miał do dyspozycji osoby odpowiedzialne za sędziowanie oraz za zachowanie bezpieczeństwa na starcie, na trasie biegu i na mecie;
 uczestnicy biegów zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Organizatora, służb porządkowych oraz Policji.
 uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku publicznego, zachowania dyscypliny, czystości na miejscu zbiórki (dziedziniec Pałacu Potockich) oraz na trasie biegu.
 do zmiany postanowień niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 o sprawach nieujętych w Regulaminie decydują organizatorzy.

zdj. tytułowe: Tomasz Młynarczyk