Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Bronisława Szlubowskiego  zapraszają radzyniaków (i nie tylko) na wystawę o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym – „Zaplute karły reakcji”. Od końca lutego można będzie ją oglądać na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 1. Finisaż wystawy, połączony z wykładem w piątek, 13 marca o godz. 11.00.

Zaprezentowana wystawa  „»Zaplute karły reakcji…« Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956”. to ułożone w porządku chronologicznym fotografie i  komentarze. Mimo że nie pokazują wszystkich aspektów historii antykomunistycznego podziemia, dają wyobrażenie o postawie, wyborach i dramatach ludzi, pogardliwie nazywanych przez propagandę władzy Polski Ludowej „zaplutymi karłami reakcji” – stąd jej tytuł .

Celem wystawy jest wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter polskiej konspiracji niepodległościowej z lat 1944–1956. Autorzy mają jednak świadomość, iż nie przedstawia ona wszystkich aspektów dziejów podziemia. Zadaniem prezentowanych fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej, ich uzupełnieniem jest komentarz zawarty w nadtytule chronologicznie ułożonych plansz.

Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to pogardliwe określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do unicestwienia konspiratorów, lecz także do zohydzenia ich pamięci. Zderzenie tego propagandowego, powszechnie znanego hasła z prezentowanym materiałem ma dodatkowo podkreślać dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej.

Fotografie i materiały wykorzystane do wystawy pochodzą głównie ze zbioru zgromadzonego na potrzeby wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.