Każdy pocałunek jest dobry wobec śmierci.

Przeistaczam się na twoich oczach.

Naucz mnie cierpieć, bo kochać już prawie umiem, to znaczy –

potrafić umierać, godzić się także na stratę.

Relacja to miejsce w tobie na nią. Każdy człowiek jest wolny,

więc musisz zostawić przestrzeń na obumieranie takiej osoby

w tobie. Musisz pogodzić się z jej wolnością i wyborem.