Wtorkowa „Wspólnota Radzyńska”, „Słowo Podlasia”, „Tygodnik Podlaski” i ostatni numer „Biuletynu Miasta Radzyń” podejmują tematy, związane z działalnością i zawodową aktywnością członków radzyńskiego oddziału Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”.

„Słowo Podlasia”

„Wspólnota”

*

„Biuletyn Miasta Radzyń”

*

„Tygodnik Podlaski”