Popolemizujmy
grzecznie
wulgarnie
w środku dna
i nicu
obserwujmy
jak nasze myśli
ścierają się
raz po raz
na tablicy
rozdzielczej
wieczoru
wyłóżmy
nasze argumenty
nad stół
niech zazgrzytają
drapieżnie
nim rozpłyną się
w darowanej
czystej

mówię Ci
przepolemizujmy to