Inspiracją do założenia Monasteru Jabłeczyńskiego było cudowne pojawienie się w pobliżu wsi Jabłeczna ikony św. Onufrego, która przypłynęła rzeką Bug. Mieszkańcy Jabłecznej oraz właściciele pobliskich posiadłości odczuli to jako przejaw szczególnej łaski Boga i na miejscu pojawienia się ikony założyli prawosławny monaster.

Od 1999 r. klasztor podlega bezpośrednio metropolicie warszawskiemu i zyskał status stauropigii. W latach 1999-2007 przełożonym klasztoru był obecny Prawosławny Ordynariusz WP, biskup wrocławsko-szczeciński Jerzy (Pańkowski).

Obecny przeor klasztoru ihumen Makary (Hrynaszkiewich) kontynuuje rozpoczęte dzieło swojego poprzednika. W klasztorze przebywa 10 braci zakonnych, którzy, zgodnie z tradycją, od początku założenia klasztoru – zajmują się modlitwą, pracą i  medytacją.