Echa decyzji burmistrza o wycofaniu protestu ws. 10 mln dofinansowania na rewitalizację pałacu Potockich – projektu „Rokoko na nowo”.

Biuletyn „Radzyń”

„Tygodnik Podlaski”