29 listopada 2018 r. miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac budowlanych w programie „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” na zadanie „Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim”.

W ramach zadania ma być wykonana izolacja fundamentów i ścian piwnic oraz wymiana dachu.

Po ostatniej  konferencji prasowej z senatorem Biereckim podtrzymał zapewnienie, że pieniądze przeznaczone na Muzeum Żołnierzy Wyklętych  są zabezpieczone na koncie Fundacji Kocham Podlasie.

Przypomnijmy, że Instytut Bronisława Szlubowskiego opracował własną Koncepcję placówki muzealnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5A.