Dom Kultury w Kocku w dniach 11-13 czerwca organizuje wycieczkę na Białoruś „Szlakiem Adama Mickiewicza”. koszt ok. 650 zł. Kontakt 501 699 518. Zapisz się!

Dzień I. “- POLESIA CZAR -”Trasa: Brześć nad Bugiem – Kobryń – Hruszowa – Bezdziesz – linia Struwego – Baranowicze

Przyjazd w godzinach porannych do Brześcia. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta.

Brześć nad Bugiem to jedno z najstarszych miast na Białorusi. W 2019 będzie obchodziło jubileusz 1000-lecia. W czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Brześć był miastem królewskim. W latach 20. XX wieku był stolicą województwa poleskiego. Obecnie to centrum administracyjne obwodu brzeskiego. Do największych atrakcji miasta należy twierdza brzeska. Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny, zbudowany w centrum historycznego miasta Brześć w latach 1836-42. Stworzono tu pomnik ku czci żołnierzy armii radzieckiej poległych latem 1941 roku w walkach z Niemcami.

Na dziedzicu zobaczymy wystawę techniki wojskowej, cerkiew garnizonową pw. św. Mikołaja. Dalej odwiedzimy polski cmentarz garnizonowy. Następnie zrobimy objazd miasta i zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX -XXI w, najstarsza prawosławną świątynię miasta –  sobór pw. św “Symeona’ zbudowano 1868 r., cerkiew pw. św. Mikołaja, z 1906 r, nazywano „Brackaja”. Na centralnym placu miasta zwiedzimy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wzniesiony w 1856 r. w stylu późnego klasycyzmu. W kościele znajduje się cudowny obraz MB Brzeskiej z XVII w.

Tak więc zobaczymy dawne budynki administracyjne województwa poleskiego z lat 30-h XX w. Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta ul. Sowiecką zwana „Aleją latarni” jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki w których mieści się dużo kawiarenek i sklepików z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”. Przejazd w kierunku Baranowicz

 

Pierwszy przystanek robimy w miejscowości Kobryń. Robimy krótki postój w centrum miasta gdzie zobaczymy dworek miejski w którym w 1860 r. mieszkał przyszły dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt. Dalej zrobimy objazd miasta I zobaczymy kościół katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w latach 1843-46, sobór prawosławny pw. Aleksandra Newskiego z latach 1864-68. Klasztor prawosławny „Manastyr Spaski”, główny korpus klasztorny zbudowany w stylu barakowym w XVIII w. Następnie podjedziemy na stary cmentarz katolicki na którym spoczywają Aleksander Mickiewicz (brat Adama Mickiewicza) z żoną Teresą Terajewicz i synem Franciszkiem tuż obok znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w walkach pod czas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Dalej jedziemy do miejscowości Hruszowa. Zobaczymy pozostałości dworu rodziny Rodziewiczów, w którym mieszkała słynna polska pisarka Maria Radziewiczówna, zwana „Panią na Hruszowej”. Obok rośnie potężny dąb nazwany przez pisarkę „Dewajtis”.

Następnie jedziemy do miejscowości Bieździesz, gdzie zwiedzimy Muzeum Twórczości Ludowej „Bieździskie fartuszki”. Muzealne ekspozycje zajmuje siedem sal w których przedstawione urządzenia do produkcji tkanin z lnu, haftowane tradycyjne fartuszki, mnóstwo ręczników, obrusów, makatek i pościeli. Zobaczymy warsztat tkacki przy którym kobiety tkały len. Takoż można zrobić zdjęcia w autentycznych strojach ludowych, kupić oryginalne pamiątki. A też obok w wiejskiej chacie można skosztować tradycyjnej poleskiej kuchni potrawy z ziemniaków, grzyby, pierożki z pieca, herbatkę ziołową itp.

Tuż za wsią znajduje się linia Struwego. Była ona wykorzystana w celu wyznaczenia parametrów ziemi, jej formy i pomiarów (kształtu). Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Dalej przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w hotelu,obiadokolacja, odpoczynek, nocleg.

Dzień II.“ – Szlakiem Adama Mickiewicza” Baranowicze-Zaosie – Karczewo –Tuhanowicze –Szczorse – Liubcza – Nowogródek – Świteź -Baranowicze

Śniadanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem i jedziemy do Zaosia, gdzie urodził się Adam Mickiewicz. Zwiedzamy zrekonstruowany zespół dworski, miejsce urodzenia poety. Z Zaosia jedziemy do Tuchanowicz. Po drodze robimy przystanek w Karczewie, w pobliskim lesie stoi słynny Głaz Filaretów), i ruszamy do legendarnej miejscowości Tuhanowicze, gdzie znajdował się dwór Wereszczaków. Z Tuhanowicz przez wioski Waroncza i Rajca kierujemy się do miejscowości  Szczorse, siedziby rodu Chreptowiczów. W latach 1795-1846 właścicielem majątku i pięknego pałacu z liczącą 15 tys. woluminów biblioteką był poseł nowogródzki Adam Litawor Chreptowicz. Adam Mickiewicz przyjeżdżał do Szczors na wakacje w latach 1818-22. Tutaj powstała bajka „Pies i wilk” oraz sonet „Do Niemna”, w parku pod dębem pisał balladę „Grażyna.”Dalej jedziemy do miasteczka Liubcza. Na wysokim brzegu Niemna zobaczymy pozostałości zamku Radziwiłłów. Adam Mickiewicz musiał tu bywać, bo zamek Horeszków w „Panu Tadeuszu” ma wiele cech tej magnackiej siedziby.

Przyjazd do Nowogródka, zwiedzamy dom-muzeum Adama Mickiewicza. Następnie idziemy na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny średniowiecznego zamku. Później zwiedzimy kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz stojący na miejscu kościoła w którym w 1420 roku Władysław Jagiełło brał ślub z Zofią Holszańską. W tymże kościele spoczywają błogosławione siostry Nazaretanki, rozstrzelane przez Niemców w 1943 roku. Dalej przejazd nad  Jezioro Świteź, które opisał Adam Mickiewicz w swoich nieśmiertelnych balladach. Podziwiamy przepiękny krajobraz i czystość wód jeziora. Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, odpoczynek, nocleg.

 

Dzień III. „Szlak Radziwiłłów ” Trasa: Baranowicze – Nieświerz –Mir

Śniadanie w hotelu.Wykwaterowanie. Jedziemy w kierunku Nieświerza. Zwiedzamy zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisany na listę UNESCO, kościół pw. Bożego Ciała fundowany przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę. Następnie obejrzymy bramę słucką i ratusz. Później udajemy się do Miru. Zwiedzimy zespół zamkowo- parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi wpisany na listę UNESCO. Zamek był zbudowany przez Jerzego Ilinicza a od 1568 roku do 1812 ogromne dobra mirskie należały do Radziwiłów. Kolejno zwiedzimy też prawosławną kaplicę grobową hrabiów Swiatopołk-Mirskich ostatnich właścicieli zamku. Dalej zobaczymy najlepiej zachowany plan architektoniczny dawnego miasteczka a także rynek, kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew pw. św. Trójcy, budynek słynnej na cały świat mirskiej jesziwy, synagogę. Wyjazd w kierunku Polski.