Ich autorem jest p. Mirosław Piasko (rkf24.pl)

Na scenie wystąpili: przegalińskie Anioły – Schola dziecięca z Parafii pod Wezwaniem Opieki Najświętrsej Maryi Panny w Przegalinach Dużych, Martyna Belniak, Patrycja Kozieł uczennica Szkoły Przysposabiającej do pracy przy SOSW oraz Bogusław Orzeł.

Kolejni wykonawcy to: Weronika Śmiecińska i Filip Skwara. Weronika – studentka Katolickiegio Uniwersytetu Lubelskiego, należy do zespołu muzycznego grupy teatralnej przy kościele św. Trójcy w Radzyniu, utworzonej w 2017 roku, zespół BRAWO MY oraz  zespół Różanki z Żakowoli Starej.