… A mury
– Nie runą
Nie runą
Nie runą
Wbrew dyktatowi
Miłosierdzia
Dostojnie dostępującym
– Tylko gdzie
Miłosierdzie wasze
Wobec prawdy
Wobec Ojczyzny waszej
Wobec bliźnich
… Aż w końcu
Wobec samych siebie