Na czaszy firmamentu

gasną oczy nieba.

Cichną słowa Wenus z Jowiszem.

Siłą sepii

nicość zrodziła początek słońca.