Zdawalność Matury 2024 w I Liceum Ogólnokształcącym już dzisiaj wynosi 97,4% podczas, gdy w kraju ogółem 84,1% a w liceach ogólnokształcących 88,6%.


Maturę w liceach w powiecie radzyńskim zdawało 245 absolwentów, a zdało 208, co stanowi ok.85%.
W  I LO powód do radości ma już 149 ze 153 tegorocznych absolwentów.

4 abiturientom przysługuje jeszcze prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2024. (1 egz. z j. polskiego, 2 z matematyki i 1 z j. angielskiego) . Dyrekcja liczy, że i oni jeszcze w tym roku uzyskają świadectwo maturalne, tym bardziej że do pełni szczęścia zabrakło im zdobycia od jednego do trzech punktów.

Spośród pisemnych egzaminów obowiązkowych 100% -owy wynik z matematyki uzyskało 7 absolwentów i z języka angielskiego 18.

Licealna społeczność cieszy się także z wyników 100% na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (1) i z j. angielskiego (2).
Z egzaminów ustnych abiturienci I LO otrzymali 34 wynik 100%, w tym 25 z języka angielskiego, 8 z języka polskiego i 1 z języka niemieckiego.
To łącznie 62 egzaminy zdane na 100%.

Wynik 98% (czyli stracony tylko 1 punkt) odnotowano w przypadku 45 egzaminów.

Średni wynik w I LO na poziomie podstawowym z j. polskiego wyniósł 71% podczas, gdy w liceach ogólnokształcących w kraju był to wynik 65%.

Wynik średni  uczniów z matematyki to  77%,  aż o 9% procent wyższy niż średnia w liceach w Polsce (68%)

Wynik średni w szkole z j. angielskiego to aż 84%, również wyższy od ogólnopolskiej średniej w liceach ogólnokształcących.