Niepozorny emeryt z Krzemionek
większe rauty brał zwykle na „członek”.
„Pani Krysiu, kochana,
pani wpuści tu pana.
To jest były nasz członek, pan Bronek!”