Mudżahedin – ortodoks z Kabulu
dostał sraczki, padaczki i bólu.
A to z takiej przyczyny,
że syn jego jedyny
postanowił studiować na KUL-u.