Podczas najbliższej sesji (28.06), radni pochylą się nad raportem o stanie miasta za 2023 r. Będziemy zaglądać do wspomnianego dokumentu – dziś statystyki demograficzne.

Na ostatni dzień ub. roku w Radzyniu zameldowanych było

  • na pobyt stały – 14 515 osób (6952 mężczyzn i 7 563 kobiet, z czego 2420 to osoby przed 18. rokiem życia)
  • na pobyt czasowy – 214 osób (108 mężczyzn i 106 kobiet, z czego 137 osób niepełnoletnich)

 

W 2023 r. odnotowano 83 urodzenia i 156 zgonów

Wydano 1317 dowodów osobistych

Sporządzono 97 aktów małżeństw (90 na terenie miasta): 34 cywilne – 56 kościelnych + 7 poza granicami RP