29 maja burmistrz Jakubowski podjął decyzję w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3 czerwca – podał skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kto będzie zasiadał we wspomnianych podmiotach?

*