Najbliższa sesja Rady Miasta w wielu mediach przedstawiana jest jako ta, na której radni „zrobią porządek” z Samorządową Kartą Praw Rodzin, uchwaloną jednogłośnie przed poprzednią radę 17 maja 2019 r. Poniżej publikujemy pełną treść Karty oraz procedowaną w najbliższy poniedziałek, 27 maja uchwałę ws. jej uchylenia.

Samorządowa Karta Praw Rodzin

 

*

Uchwała ws. uchylenia Karty

*

Poniżej przytaczamy publiczny komentarz byłej radnej powiatowej, Marii Szajdy- Cupryn:

Trzeba zawsze pamiętać, że NIE WSZYSTKO JEST NA SPRZEDAŻ ,nawet za największe pieniądze i przywileje.
Bo to pierwszy, cichy krok-pod osłoną 'niby troski’ o innych -do demoralizacji siebie i społeczeństwa.
Granice między dobrem i złem, powinny być zaznaczane i chronione, jak granica miedzy państwami, tzn WYRAŹNIE !
*
Więcej o Karcie możemy przeczytać tutaj
Poniżej cytat z linkowanej strony:

Czy przyjęcie SKPR jest aktem dyskryminacji mniejszości seksualnych?

Nie. SKPR nie wyklucza ani nie dyskryminuje żadnej grupy mieszkańców. Ochrona i opieka nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem, a także uwzględnianie dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej stanowią realizację przepisów Konstytucji RP. Normy te otaczają wsparciem podstawową komórkę społeczną, zatem są korzystne dla całego społeczeństwa niezależnie od ewentualnej przynależności poszczególnych obywateli do grup innego typu.

Czy SKPR dyskryminuje rodziny niepełne, np. matki lub ojców samotnie wychowujących dzieci?

Nie. SKPR postuluje urealnienie oświadczeń o statusie samotnego rodzica, które w obecnym stanie prawnym niejednokrotnie składane jest niezgodnie z prawdą, przez osoby nie wychowujące dziecka samotnie, tylko wraz z konkubentem. Taka osoba nie jest samotnym rodzicem i jako taka nie jest uprawniona do pobierania świadczeń dla samotnych rodziców. Postulat SKPR zbliża stan prawny do stanu faktycznego, ograniczając nadużycia, a nie dyskryminując tych, którzy pobierają to świadczenie na podstawie oświadczeń zgodnych z prawdą. Takie rozwiązanie zostało już wprowadzone w ramach programu 500+ ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1428), gdzie od każdego rodzica wychowującego dziecko samotnie wymaga się złożenia dokumentu poświadczającego otrzymywanie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców, o ile nie zachodzi jedna z określonych w ustawie sytuacji wyjątkowych (np. drugi rodzic jest nieznany lub nie żyje).

Czy SKPR dyskryminuje związki inne niż heteroseksualne?

Nie. Żaden postulat SKPR nie zmienia prawnej sytuacji osób pozostających we wspólnym pożyciu w ramach związków innych niż małżeńskie.