Weszły
Więc
Do
Grobu
I
Ujrzały
Młodzieńca
Siedzącego
Po
Prawej
Stronie
Ubranego
W
Białą
Szatę
Trzymającego
W
Jednej
Ręce
Kieliszek
Białego
Wina
A
W
Drugiej
Zapalonego
Papierosa
Bardzo
Się
Go
Przestraszyły
Chociaż
Maria
Magdalena
Nie bardzo
Lecz
On
Rzekł
Do
Nich
Chowając
Skrzydła
Aby
Nie
Wystawały
Spod
Białej
Szaty
Nie
Bójcie
Się
Szukacie
Jezusa
Z
Nazaretu
Ukrzyżowanego
Powstał
Nie
Ma
Go
Tu
Idzie
Przed
Wami
Do
Galilei
Tam
Go
Ujrzycie
Jak
Wam
Powiedział
Zrozumiałyście
?
Powtórzcie
:
Do
Ga
Li
Le
I
A
Mówiąc
To
Młodzieniec
Nie
Patrzył
Na
Nie
Tylko
Tuż
Za
Czubki
Swoich
Butów
Z
Krokodylej
Skóry
Aby
Ich
Nie
Pozabijać
I
Nie
Pozabijał
Ale
Tam
Gdzie
Spojrzał
Ziemia
Została
Spalona