Komisarz wyborczy poinformował o ukonstytuowaniu się dwóch komisji wyborczych – miejskiej (jej przewodniczący to Janusz Chmielarz) oraz powiatowej (kieruje nią  Marcin Kowalewski).

Wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej 2024:

  • Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 900 zł
  • Zastępca przewodniczącego – 800 zł
  • Członek obwodowej komisji wyborczej – 700 zł

Stawki członków terytorialnych komisji wyborczych:

  • Przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej – 1500 zł
  • Zastępca przewodniczącego – 1400 zł
  • Członek terytorialnej komisji wyborczej – 1300 zł

*

Miejska Komisja Wyborcza

*

Powiatowa Komisja Wyborcza