Zarządu Powiatu Radzyńskiego  13 lutego 2024 r.  dokonał podziału pieniędzy  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, sportu, zdrowia i kultury.

SPORT

ZDROWIE

 

TURYSTYKA

KULTURA