W sobotę, 10 lutego br. na placu apelowym na terenie jednostki wojskowej na Majdanku w Lublinie, 92 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej i zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Przysięga jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego w ramach projektu „Ferie z WOT”.

Tegoroczny projekt „Ferie z WOT”, jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem na Lubelszczyźnie. Przyciągnął nie tylko uczniów, studentów i nauczycieli, ale również tych, którzy chcieli wykorzystać zimowe ferie na pozyskanie nowych umiejętności i zostanie żołnierzem Wojska Polskiego. Wymagające szkolenie, zmienne warunki pogodowe i trudy związane ze zmianą swoich dotychczasowych przyzwyczajeń odchodzą w niepamięć, kiedy Terytorialsi stają do przysięgi wojskowej.

Sobotnia uroczystość była pierwszą w 2024 roku przysięgą lubelskich Terytorialsów. Złożyło ją 92 nowych żołnierzy – ochotników. Podczas ceremonii 9 żołnierzy zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym za osiągnięcie bardzo dobrych wyników podczas szkolenia podstawowego. Listy gratulacyjne wręczył dowódca 2 LBOT płk Zbigniew Krzyszczuk. Wyróżnieni to mieszkańcy powiatów – biłgorajskiego, kraśnickiego, lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego i zamojskiego.

Wśród składających przysięgę aż 56% to studenci oraz pełnoletni uczniowie, którzy postanowili wykorzystać czas wolny od nauki, aby zapoznać się z podstawami wojskowości i zdobyć nowe umiejętności. Wśród nowych Terytorialsów są również osoby, które na co dzień wykonują różne zawody, m.in. nauczyciele, doradca handlowy, stolarz, elektryk, kierowca, ratownik medyczny, psycholog, ślusarz, fizjoterapeuta. Wstąpili w szeregi 2 LBOT z wielu powodów. Jedni zachęceni przez znajomych, którzy już służą w formacji inni, bo wierzą w misję WOT i chcą służyć swoim małym Ojczyznom. Część traktuje szkolenie jako okazję by sprawdzić swoje siły i możliwości psychofizyczne. Dużą grupę stanowią pasjonaci wojska, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z mundurem.

Nowi żołnierze 2 LBOT już za miesiąc rozpoczną szkolenia rotacyjne w pododdziałach, które zlokalizowane są w pobliżu ich miejsc zamieszkania.

Proces rekrutacji w szeregi 2 Lubelskiej Brygady OT jest ciągły i nadal można składać wnioski o powołanie do służby. Mieszkańcy naszego regionu, którzy nigdy nie byli w wojsku, a są zainteresowani pełnieniem terytorialnej służby wojskowej mogą zgłaszać się na szkolenia podstawowe w następujących terminach: 8-23.03, 10-25.05, 5-20.07, 13-28.09, 15-30.11, 14-15.12. Żołnierze rezerwy z kolei mają do wyboru w tym roku jeszcze 4 terminy szkoleń wyrównawczych: 10-17.05, 5-12.07, 13-20.09, 15-22.11.