Jesteśmy na mocno zaawansowanym etapie przyjęcia strategii , związanej z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi- poinformował na ostatniej sesji burmistrz Jerzy Rębek.

Odbyły się już konsultacje społeczne. W przyszłym tygodniu, razem z Krzysztofem Brachą  mamy spotkać się ponownie w Urzędzie Marszałkowskim celem uzgodnienia kolejnych etapów, związanych z możliwością pozyskania dotacji  na działania w ramach ZIT

Będzie to przede wszystkim – to, co planujemy – tzw. mała retencja, czyli odnowienie, odbudowanie zbiorników wodnych tak przed pałacem, od strony południowej, jak i obiektu w parku pałacowym. To jest sprawa absolutnie nadrzędna.

Województwo lubelskie jest w zasadzie jedyne w Polsce, które przygotowało dla takich samorządów jak nasz  określone kwoty na ten cel. Dla Radzynia jest to kwota ok. 10 mln zł

Oczywiście, zanim sięgniemy po te pieniądze, będziemy zobowiązani przygotować się od strony technicznej – czyli formalno-prawnej, projektów technicznych. Kiedy w marcu przyjmiemy tą strategię ZIT, wtedy przystąpimy do opracowania projektów technicznych dla tych działań.

Warto kontynuować ten proces. To niepowtarzalna okazja dla uzyskania tej dotacji.

*

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Jest to nowy mechanizm opierający się na terytorialnej logice interwencji, poprzez który będą wdrażane strategie terytorialne dla określonych typów obszarów.

*

Co to jest mała retencja?
Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Na terenach nizinnych mała retencja polega głownie na zwiększaniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu suszy i powodzi.