W piątek, 26 stycznia br. w Lublinie 154 ochotników rozpoczęło szkolenie w ramach projektu „Ferie z WOT”. Strzelectwo, taktyka, medycyna pola walki, terenoznawstwo i łączność – to tylko część wyzwań, z którymi zmierzą się przyszli żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wśród kandydatów do terytorialnej służby wojskowej, którzy stawili się w koszarach na Majdanku w Lublinie najliczniejszą grupę stanowią osoby bez doświadczenia wojskowego, głównie pełnoletni uczniowie oraz studenci, którzy postanowili wykorzystać przerwę w nauce, aby wstąpić do wojska.

Projekt „Ferie z WOT” realizowany jest od 2019 roku i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów z naszego regionu, którzy doceniają możliwość odbycia szkolenia wojskowego w okresie ferii. Wśród nowo wcielonych jest 7-osobowa grupa uczniów z Technikum Ekonomicznego z Zamościa, którzy wspólnie postanowili zaciągnąć się do 2 LBOT – Dobrze, że szkolenie jest w czasie ferii, nie będę miał zaległości w szkole. Dla mnie to okazja do zdobycia nowego doświadczenia i sprawdzenia się, może w przyszłości pójdę dalej w tym kierunku, zobaczymy. Do przyjścia tutaj zachęcili mnie moi koledzy, którzy już służą w WOT. W sumie będzie nas już dziesięciu z jednej klasy. Spodziewam się, że na szkoleniu nie będzie lekko, ale to w końcu wojsko, a nie wczasy – powiedział Hubert, uczeń z Zamościa.

Głównym założeniem „Ferii z WOT” jest dopasowanie terminów szkoleń do czasu wolnego od nauki i pracy. Projekt skierowany jest nie tylko do uczniów i studentów, ale do każdego, kto jest zainteresowany wojskiem i spełnia wymogi formalne. Są to: posiadanie polskiego obywatelstwa, pełnoletność, niekaralność, dobry stan psychofizyczny oraz niepełnienie innej formy służby wojskowej. Szkolenie w ramach „Ferii z WOT” nie zmienia modelu szkolenia żołnierzy WOT. Kandydaci uczą się, m.in. bezpiecznego i sprawnego posługiwania się karabinkiem MSBS GROT, taktyki pododdziałów lekkiej piechoty, opanowują podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Szkolenie kończy egzamin – tzw. „pętla taktyczna”.

6-dniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą w koszarach w Zamościu. Zwieńczeniem zmagań będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 10 lutego w Lublinie. Nowi Terytorialsi będą kontynuować służbę w jednym z pięciu pododdziałów 2 LBOT w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku i Zamościu.

Przyjęcie kolejnych 154 ochotników to istotne wzmocnienie potencjału 2 Lubelskiej Brygady OT. Największym atutem WOT są ludzie, którzy pełnią służbę w swoich miejscach zamieszkania, znają doskonale swój teren i są blisko lokalnej społeczności, z której sami się wywodzą. Poza działaniami militarnymi zadaniem WOT jest niesienie wsparcia mieszkańcom w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i różnych kataklizmów. WOT jako jedyny rodzaj sił zbrojnych pozwala pogodzić służbę wojskową z nauką czy pracą.