Nakładem Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” ukazała się naukowa biografia zmarłej w ubiegłym roku dr Wandy Półtawskiej, książka Ocalały nie po to, aby żyć, ale po to, aby dać świadectwo. Wanda Półtawska 1921-2023 autorstwa ks. Radosława Chilimoniuka.

Bohaterką książki jest pochodząca z Lublina lekarka, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka antyaborcyjna, podczas II wojny światowej więźniarka niemieckiego obozu w Ravensbrück, wreszcie bliska przyjaciółka papieża Jana Pawła II.

Temat publikacji odnosi się bezpośrednio do działalności, którą prowadziła Wanda Półtawska, a książka jest analizą jej życia. Jak pisze Autor:

Biorąc pod uwagę przekonania Wandy Półtawskiej, w pracy podjęte są również problemy natury etycznej. Słownictwo odnoszące się do tej problematyki, zaczerpnięte jest z nauki Kościoła Katolickiego. W swoim życiu bohaterka wiele uwagi poświęcała problemom związanym z przestrzeganiem nakazów kościelnych. Odnosi się to przede wszystkim do tematów związanych z aborcją i in vitro. Wanda Półtawska, jako lekarz psychiatra i psycholog bardzo często, podejmowała tematy natury religijnej, niekiedy nawet teologicznej.

Publikacja przedstawia wydarzenia z dzieciństwa i młodości bohaterki, lata spędzone w obozie koncentracyjnym, życie powojenne oraz przyjaźń z ks. Karolem Wojtyłą. Przede wszystkim jednak jest opisem intensywnej pracy Wandy Półtawskiej na rzecz osób potrzebujących, których źródłem byłą jej wiara chrześcijańska. Wszystko to w oparciu o bogaty zasób źródeł historycznych i literaturę.

Zapraszamy do lektury.

 

Książkę można nabyć w radzyńskich księgarniach Zaborek (ul. Ostrowiecka) i Hermes (Plac Wolności) oraz wysyłkowo poprzez stronę internetową wydawcy: https://instytutszlubowskiego.pl/publikacje/

 

x. Radosław Chilimoniuk, Ocalały nie po to, aby żyć, ale po to, aby dać świadectwo. Wanda Półtawska 1921-2023, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin 2024, ss. 103.