My przed Wami dziś stajem,
Staroświeckim zwyczajem,
W Nowy Rok niesiem piosnkę w ofierze;
Gdy nadzieją duch rośnie,
Kolędujem radośnie,
Posłuchajcie nas szczerze!

Narodzony Syn Boży,
Niech swe serce otworzy,
Kędy skarb nieprzebrany, bogaty,
Niechaj gwiazda Trzech Króli
Promieniami otuli
Wasze głowy i chaty.

Częstochowska Maryja
Waszym modłom niech sprzyja,
W dobry czas niech Ją prośba poruszy.
Niech się krzewią szczęśliwie
Zboża na naszej niwie,
A cnoty w naszej duszy.

Ponad miasty, nad wioski,
Niechaj czuwa duch Boski!
Dary łask niech rozsypie w narodzie;
Czy biesiada, czy praca
Niech Wam serca obraca-
Ku miłości i zgodzie.

A opatrzność co chwila,
Niech Was groszem zasila,
Szczęść Wam Bóg, i panowie, i prości
Mając grosza obficie
Toć kalendarz kupicie,
Liczyć dzionki radości!

 

Władysław Syrokomla
Wilno, 1852 r.