Uniwersytet w Siedlcach nawiązał współpracę z Gminą Radzyń Podlaski, której przedmiotem są wspólne działania na rzecz zespołu parkowo-pałacowego – Parku Pamięci Narodowej w Żabikowie. Przedmiotowe porozumienie o współpracy podpisali 21 grudnia prof. Zbigniew Karczmarzyk, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz Wiesław Mazurek, wójt gminy. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Instytutu Historii, prof. Dariusz Magier oraz zastępca wójta, Anna Grochoła – informuje siedlecka uczelnia.

Park Pamięci Narodowej w Żabikowie to cenna inicjatywa władz gminnych, mająca na celu tworzenie lokalnej tożsamości i edukację historyczną mieszkańców. Rola Instytutu Historii UwS jest tu bardzo niezbędna – stwierdził wójt Mazurek.

Profesor Magier podkreślił rolę regionalistyki w krzewieniu postaw patriotycznych lokalnych społeczności, w której specjalizują się pracownicy Instytutu. Prorektor Karczmarzyk wyraził gotowość Uniwersytetu do objęcia patronatem naukowym Parku, włączenia go to problematyki badawczej uczelni oraz udziału pracowników Instytutu Historii w radzie naukowo-programowej tworzonego zespołu parkowo-pałacowego.

info: https://www.uws.edu.pl